Tělovýchovná jednota AJAX


Historie sportu v naší obci není příliš dlouhá - první sportovní aktivity (hlavně odbíjená a kopaná) začaly teprve po 2. světové válce. Vznikla Tělovýchovná jednota Sokol, jejíž hlavní oblastí činnosti byla kopaná. V letech 1980 - 82 bylo vybudováno fotbalové hřiště s kabinami a sociálním zařízením. V té době také vznikl neoficiální název AJAX, který však sportovci nemohli veřejně používat. Kuriozitou je, že s pojmenováním AJAX tehdy souhlasili i funkcionáři slavného AJAXu Amsterodam. Nové jméno se začalo používat až po roce 1989.
Momentálně hrají muži i mladší žáci Okresní přebor. Každý rok se pořádá tradiční noční turnaj v minikopané, soutěž ve stolním tenise a jiné akce.

 

Úspěchy:

sezóna 2003 - 04   vítěz IV. třídy - postup do III. třídy

sezóna 2007 - 08   vítěz IV. třídy - postup do III. třídy

sezóna 2009 - 10   vícemistr III. třídy - postup do Okresního přeboru

sezóna 2010 - 11   7. místo v Okresním přeboru